ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม

บริการของเรา 

รับดูดวง จัดฮวงจุ้ย 
ฤกษ์ยามมงคลต่างๆ
และพิธ๊กรรมต่างๆ
ติดต่อโทร 0954959455

Social Media

สถิติการเข้าชม

079185

ตารางงาน

ความหมายของชี่ และกระแสชี่

หมวดหมู่: ฮวงจุ้ย

ความหมายชี่และลักษณะของชี่ 

จากการที่ได้ศึกษาและติดตามข้อมูลต่างๆมาเป็นระยะเวลาหลายปี  เราจะได้ยินคำว่า ความหมายของคำว่าฮวงจุ้ยว่า ฮวงแปลว่าลม จุ้ยแปลว่าน้ำ  ชี่จะหยุดก็ต่อเมื่อเจอน้ำ เป็นแบบนี้ตลอดเวลา  บางก็ว่าการจัดบ้านเล่นเสตป ชี่จะขึ้นไปไม่ได้ต่างๆนานาๆ  ซึ่งการพูดเช่นนี้ในความเห็นผมมองว่าเป็นการด่วนสรุปที่ขาดเหตุและผล ไม่เช่นนั้น บ้านที่การเล่นเสตปในปัจจุบันนี้ ซึ่งกลายเป็นไสตล์ modern มีแต่ระดับราคาหลายสิบล้าน คนที่จะอยู่ได้ต้องรวย ซึ่งคนเหล่านี้ต้องแย่หมดสิ  หรือ คนที่อยู่คอนโดสูงๆ ซึ่งจริงๆแล้วคอนโดสูงๆยิ่งแพง วิวยิ่งดีจะอยู่ได้ก็เฉพาะพวกเศรษฐีมีเงินเท่านั้น  คนพวกนี้ถ้ารู้ว่าไม่ดีเขาคงไม่ขึ้นไปอยู่แน่นอน ซึ่งผมคิดว่าเราเข้าใจเรื่องของ ชี่คลาดเคลื่อนไป และการทำงานของชี่ 

ชี่ ก็เปรียบเหมือน พลังงานอย่างนึงที่บรรจุด้วย ด้านบวกและด้านลบ ในที่นี้ผมจะขอสมมุติว่า ด้านบวกคือด้านไม่ดี และ ด้านลบคือด้านดี  เพราะเดี๋ยวอาจคนจะสับสนไปตีความ เรื่องของ หยางและหยิน ว่า หยางคือดี หยินคือไม่ดี ซึ่งจริงๆแล้วหยางและหยินเป็นการสมมุติ เพื่อให้เกิดความสมดุลและให้คนเข้าใจง่ายขึ้น  มีดีก็มีร้าย มีมึดก็มีสว่าง   เมื่อชี่ ประกอบด้วย ประจุบวกและประจุลบ เท่าๆกัน ก็จะทำให้ชี่นั้นเป็นกลาง  ชี่จะแสดงผลในทางบวกหรือลบ ก็ต่อเมื่อชี่นั้นมีประจุด้านไหนมากกว่ากัน ก็จะส่งผลในด้านนั้นมากกว่า ยกตัวอย่างเช่น  ชี่ที่มีประจุบวกมากกว่าประจุลบ ชี่นั้นก็จะแสดงผลด้านประจุบวก(ด้านไม่ดี)ออกมาเนื่องจากชี่นั้นมีประจุบวกมากกว่าประจุลบนั้นเอง แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าชี่นั้นแสดงประจุลบหรือบวกมากกว่ากัน  การตรวจสอบจะมีด้วยกันหลายระดับ  ในระดับที่เราๆเข้าใจกันก็คือ ถ้าเรารู้สึกว่ามุมนั้นเป็นมุมที่ไม่ดี เช่นมีกลิ่น เสียง แสงที่รุนแรง นั่นก็หมายถึงชี่ที่อยู่ในมุมนั้น มีประจุบวกมากกว่าประจุลบ นั่นก็หมายถึงชี่จะแสดงผลด้านร้ายมากกว่าด้านดี ชี่ก็เปรียบเหมือนคลื่นพลังงานมีลักษณะเป็นคลื่นความถี่มรูปเป็นกราฟคลื่นสูงต่ำ ดังนั้นวิธีการสลาย เราก็จะใช้คลื่นที่มีลํกษณะที่ใด้ประจุุลบเพื่อไปหักล้างประจุบวกให้คลื่นหรือชี่ที่ได้มีความเป็นกลาง  ซึ่งถ้าเราให้ประจุลบมากกว่าประจุบวกชี่ที่ได้ก็จะเป็นชี่ที่ดี

หลักการต่อมา เราก็ใช้ทฤษฎีหรือวิชาที่ปรมาจารย์คิดค้นกันมา ว่าตำแหน่งไหนเป็นตำแหน่งดีและร้าย และเราก็สมมุติฐานนั้นให้มีลักษณะดังที่กล่าวไปข้างต้น และหาวิธีการเสริมหรือหักล้างประจุ เราก็จะได้ชี่ที่เราต้องการ 

คราวนี้เรามาพูดลักษณะของชี่  ชี่นั้นกระจายอยู่ไปทั่วในอากาศ ไม่ว่าจะอยู่สูงเพียงใด ตราบใดที่ยังมีอากาศและมีแสงอาทิตย์ ชี่นั้นย่อมเกิดอยู่ การกักเก็บชี่ นี่สิที่สำคัญ และการไหลหมุนเวียนของชี่  คนเราต้องการชี่ที่ดีและสม่ำเสมอเพื่อการเติบโตที่ดี ดังนั้น การเล่นระดับไม่ได้มีผลต่อการเดินทางของชี่ ชี่ไม่ได้อยู่บนพื้น ชี่กระจายล่องลอยไปทั่ว แต่ลักษณะไหลเวียนของชี่จะทำให้ชี่ไหลเวียนสะดวกมากกว่าที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าสถานที่นั้นๆมีการกักเก็บชี่ที่ดีหรือไม่ และ สถานที่นั้นๆเป็นที่กักเก็บชี่ประเภทไหน เป็นประจุลบ(ด้านดี)หรือประจุบวก(ด้านร้าย)มากกว่า ไม่ใช่ บ้านเล่นระดับจะมีชี่ที่ไม่ดี บ้านที่เล่นระดับแต่มีการไหลเวียนของชี่ และการกักเก็บชี่ที่ดีต่างหากที่จะเป็นตัวตัดสินว่าบ้านหลังนี้ดีหรือไม่ 

เมื่อเราเข้าใจลักษณะของชี่ เราก็สามารถจัดการ ปรับปรุง ชี่นะจุดนั้นๆได้ ตามการแก้ไขที่ได้ศึกษามา และทำมุมนั้นให้เกิดความสะอาดและนิ่ง ชีั่ที่ได้ก็จะเป็นชี่ที่ดีในมุมนั้นๆ

ซินแสโอ่ว  


25 ธันวาคม 2561

ผู้ชม 343 ครั้ง

ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม
Engine by shopup.com