ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม

บริการของเรา 

รับดูดวง จัดฮวงจุ้ย 
ฤกษ์ยามมงคลต่างๆ
และพิธ๊กรรมต่างๆ
ติดต่อโทร 0954959455

Social Media

สถิติการเข้าชม

079206

ตารางงาน

5 ธาตุ

หมวดหมู่: ฮวงจุ้ย

หลักการ 5 ธาตุ
หลักการ 5 ธาตุ เป็นการว่าด้วย พลังงานต่างๆ 5 ระดับ คือ น้ำ ไม้ ไฟ ดิน ทอง ซึ่งพลังงานเหล่านี้จะมีระดับ อิม เอี้ยงต่างๆกัน ซึ่งพลังงานเหล่านี้มีผลโดยตรงๆต่อคนเรา ไม่ว่า พลังฟ้า หรือดวงพลังเหล่านี้ก็อยู่ในตัวเราตั้งแต่เกิด พลังงาน5 ระดับนี้ มีความสำคัญมาก แต่คนเรามักลืมกันไปหลังจากได้ศึกษาระบบต่างๆแต่หารู้ไหมว่า ซินแสดังๆก็ต้องใช้สิ่งเหล่านี้ในการแก้ไขกระแสพลังที่ไม่ดีต่างๆ เช่น ทางวิบากต่างๆ หรือ ทางสามแพร่ง หรือแม้แต่สั่วหรือพลังร้ายต่างๆที่วิ่งเข้าสู่ตัวบ้านหรือที่ดินของเรา ดังนั้นอยากให้ผู้อ่านจดจำและฝึกฝนการใช้หลักการ5 ธาตุต่างๆเหล่านี้ให้ดี เพราะจะต้องใช้
งานจากหลักการต่างๆเหล่านี้ตลอดไป


ปฎิกริยา 5 ธาตุ 
มีการแบ่งปฎิกริยาของธาตุทั้ง 5 ออกเป็น 3 รูปแบบ
1 การส่งเสริม 
2 การบั่นทอน
3 การทำลายหรือควบคุม
การส่งเสริมหรือบั่นทอน เป็นการก่อเกิดหรือส่งเสริมของพลัง จากพลังหนึ่งไปสู่พลังหนึ่ง โดยมีรูปแบบดังนี้


- น้ำ ก่อ เกิด ไม้ ทำให้ไม้มีพลังขึ้น น้ำอ่อนแอลง
- ไม้ ก่อเกิด ไฟ ทำให้ไฟมีพลังขึ้น ไม้อ่อนแอลง
- ไฟ ก่อเกิด ดิน ทำให้ดินมีพลังขึ้น ไฟอ่อนแอลง
- ดิน ก่อเกิด ทอง ทำให้ทองมีพลังขึ้น ดินอ่อนแอลง
- ทอง ก่อเกิดน้ำ น้ำมีพลังมากขึ้น ทองอ่อนแอลง
การทำลาย หรือควบคุม : เป็นการสลายพลังงานในลักษณะ การทำลายหรือควบคุมพลังให้มีพลัง
น้อยลง โดยมีรูปแบบดังนี้

- น้ำ ทำลายไฟ ไฟไม่มีพลัง
- ไฟ ทำลายทอง ทองหมดพลัง
- ทอง ทำลายไม้ ไม้หมดพลัง
- ไม้ ทำลายดิน ดินหมดพลัง
- ดิน ทำลายน้ำ น้ำหมดพลัง
จากกฎเกณฑ์เรื่องปฎิกริยาธาตุต่างๆเหล่านี้ เรานำมาใช้ในเรื่องของการ ป้องกัน หรือส่งเสริมพลังที่
เราต้องการจะป้องกันหรือเหนี่ยวนำมาใช้ ยกตัวอย่างเช่น บ้านหลังหนึ่ง มีทิศทางที่เป็นทางแหลมคม
อยู่ทางทิศตะวันออก ซึ่งเป็นธาตุไม้ ในกรณีเช่นนี้ ถือว่า ทิศทางไม้มีพลังที่ไม่ดีเนื่องจากเป็นทางแหลมคมพุ่งเข้าสู่ตัวบ้าน ดังนั้นเราต้องกำจัดธาตุหรือพลังไม้ออกไป โดยใช้หลักเกณฑ์ข้างบน คือ
ถ่ายเท ควบคุม หรือ ทำลาย ส่วนจะเลือกใช้วิธีไหน มีหลักเกณฑ์ดังนี้
- เลือกใช้การส่งเสริมหรือถ่ายเทก่อน เพราะเป็นพลังที่นิ่มนวล ไม่ขัดแย้ง
- กรณี ที่ใช้ด้านบนไม่ได้ ถึงใช้การทำลาย เพื่อสลายพลังไม่ดีออกไป
ดังนั้นในกรณีตัวอย่างนี้ จะเลือกใช้การถ่ายเท เพื่อสลายพลังไม้ออก โดยใช้หลัก เกณฑ์ ไม้ ก่อเกิด ไฟ ไฟได้กำลังไม้หมดพลัง เราก็จะใช้ สีแดงซึ่งเป็นสีของธาตุไฟ มาสลายพลังธาตุไม้ออกไป พลังไม้ที่ไม่ดีก็จะหมดพลังลงไปไม่ส่งผลต่อตัวบ้าน

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

18 พฤษภาคม 2561

ผู้ชม 211 ครั้ง

ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม
Engine by shopup.com