ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม

บริการของเรา 

รับดูดวง จัดฮวงจุ้ย 
ฤกษ์ยามมงคลต่างๆ
และพิธ๊กรรมต่างๆ
ติดต่อโทร 0954959455

Social Media

สถิติการเข้าชม

079187

ตารางงาน

การอ่านปฎิทินจีน

หมวดหมู่: ฮวงจุ้ย

การอ่านปฎิทินจีนของน่ำเอี๊ยง

"การอ่านปฎิทินจีนของน่ำเอี๊ยง" เป็นบทความที่คุณ Tai Sian Chaow ซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีได้กรุณาเขียนขึ้นตั้งแต่ Aug 29, '07 และผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจ จึงขออนุญาตินำออกมาเผยแพร่อีกครั้ง โดยรายละเอียดสามารถเข้าไปดูได้ที่http://chaowtaisian.multiply.com/journal/item/1/1
รูปที่ 1ตำแหน่งที่ 1 คือปี เดือน ข้างขึ้น ข้างแรม ตามจันทรคติของไทย

ตำแหน่งที่ 2 คือเดือน(月) และวัน(日) ตามเดือนและวันของสากล ซึ่งเขียนเป็นภาษาจีน ตามรูปที่ 1 อ่านได้ว่า เดือน 2 (กุมภาพันธ์) วันที่ 18 ของสากล

ตำแหน่งที่ 3 คือปี เดือน ตามจันทรคติของจีน แถวบนคือ ปี(年) อ่านจากขวาไปซ้าย ซึ่งจะใช้สัญลักษณ์ของราศีบนกับราศีล่างเป็นหลักในการเขียน เป็นไปตามสมัยโบราณที่นิยมเขียน ซึ่งเขาจะไม่เขียนเป็นตัวเลขกัน ตามรูปที่ 1 อ่านได้ว่า ปีเตงฮ่าย(丁亥年) ปีกุนธาตุไฟ ส่วนแถวล่างคือ เดือน(月) อ่านจากขวาไปซ้าย ตามรูปที่ 1 อ่านได้ว่า เดือน 1 (正月) ภาษาจีนเดือน 1 จะใช้คำว่า 正(เจิ้ง)

ตำแหน่งที่ 4 คือวัน ตามจันทรคติจีน อ่านจากขวาไปซ้าย มีข้อสังเกตถ้าเป็นวันที่เป็นเลขตัวเดียวจะมีคำว่า ชิว (初)อ่านแต้จิ่ว นำหน้า หลักสิบใช้คำว่า จับ(十)อ่านแต้จิ่ว นำหน้าแต่หลักยี่สิบ เขาจะใช้คำจีนว่า ยี่จับ(廿) อ่านแต้จิ่ว ซึ่งเป็นตัวเลขภาษาโบราณ นำหน้า ตามรูปที่ 1 อ่านได้ว่า วันที่ 1 (初一曰) ส่วนรูปที่ 2 อ่านว่า วันที่ 29 (廿九日)

ตำแหน่งที่ 5 คือวัน เวลา ของการเปลี่ยนสาร์ทของจีน อ่านจากขวาไปซ้าย ซึ่งใน 1 ปีจะประกอบด้วย 24สาร์ท และใน 1 เดือนก็จะแบ่งได้อีก 2 สาร์ทคือ สาร์ทใหญ่ กับสาร์ทเล็ก ซึ่งสาร์ทของจีนนี้เขาจะนำไปใช้เป็นกฎเกณฑ์ในการผูกดวงจีน เราจะมาดูว่าทั้ง 24 สาร์ทมีอะไรบ้าง ชื่อภาษาไทยเป็นคำอ่านแต้จิ่ว วันที่เป็นวันของสากล ดังนี้

สาร์ทที่ 1 ชื่อลิบชุน (立春) เริ่มประมาณวันที่ 4 หรือ 5 กุมภาพันธ์
สาร์ทที่ 2 ชื่ออู่จุ้ย (雨水) เริ่มประมาณวันที่ 19 หรือ 20 กุมภาพันธ์
สาร์ทที่ 3 ชื่อเก๋งเต็ก (驚墊) เริ่มประมาณวันที่ 5 หรือ 6 มีนาคม
สาร์ทที่ 4 ชื่อชุนฮุน (春分) เริ่มประมาณวันที่ 20 หรือ 21 มีนาคม
สาร์ทที่ 5 ชื่อเช็งเม็ง (清明) เริ่มประมาณวันที่ 5 หรือ 6 เมษายน
สาร์ทที่ 6 ชื่อก๊อกอู่ (殼雨) เริ่มประมาณวันที่ 20 หรือ 21 เมษายน
สาร์ทที่ 7 ชื่อลิบแฮ่ (立夏) เริ่มประมาณวันที่ 5 หรือ 6 พฤษภาคม
สาร์ทที่ 8 ชื่อเสียวมั๊ว (小滿) เริ่มประมาณวันที่ 21 หรือ 22 พฤษภาคม
สาร์ทที่ 9 ชื่อมั่งเจ๊ง (芒種) เริ่มประมาณวันที่ 5 หรือ 6 มิถุนายน
สาร์ทที่ 10 ชื่อแฮ่จี่ (复至) เริ่มประมาณวันที่ 21 หรือ 22 มิถุนายน
สาร์ทที่ 11 ชื่อเสียวซู๊ (小暑) เริ่มประมาณวันที่ 7 หรือ 8 กรกฎาคม
สาร์ทที่ 12 ชื่อไต้ซู๊ (大暑) เริ่มประมาณวันที่ 23 หรือ 24 กรกฎาคม
สาร์ทที่ 13 ชื่อลิบซิว (立秋) เริ่มประมาณวันที่ 7 หรือ 8 สิงหาคม
สาร์ทที่ 14 ชื่อชู๊ซู๊ (處暑) เริ่มประมาณวันที่ 23 หรือ 24 สิงหาคม
สาร์ทที่ 15 ชื่อแป๊ะโล่ว (白露) เริ่มประมาณวันที่ 7 หรือ 8 กันยายน
สาร์ทที่ 16 ชื่อซิวฮุน (秋分) เริ่มประมาณวันที่ 23 หรือ 24 กันยายน
สาร์ทที่ 17 ชื่อฮั่งโล่ว (寒露) เริ่มประมาณวันที่ 8 หรือ 9 ตุลาคม
สาร์ทที่ 18 ชื่อซึ่งกั่ง (霜降) เริ่มประมาณวันที่ 23 หรือ 24 ตุลาคม
สาร์ทที่ 19 ชื่อลิบตัง (立冬) เริ่มประมาณวันที่ 7 หรือ 8 พฤศจิกายน
สาร์ทที่ 20 ชื่อเสียวเซาะ (小雪) เริ่มประมาณวันที่ 23 หรือ 24 พฤศจิกายน
สาร์ทที่ 21 ชื่อไต้เซาะ (大雪) เริ่มประมาณวันที่ 7 หรือ 8 ธันวาคม
สาร์ทที่ 22 ชื่อตังจี่ (冬至) เริ่มประมาณวันที่ 23 หรือ 24 ธันวาคม
สาร์ทที่ 23 ชื่อเสียวฮั่ง (小寒) เริ่มประมาณวันที่ 5 หรือ 6 มกราคม
สาร์ทที่ 24 ชื่อไต้ฮั่ง (大寒) เริ่มประมาณวันที่ 20 หรือ 21 มกราคม

สาร์ทเลขคี่ จะเป็นสาร์ทใหญ่ ส่วนสาร์ทเลขคู่ จะเป็นสาร์ทเล็ก

รูปที่ 2


ตามรูปที่ 2 อ่านว่าแถวบน 初五酉小滿 วันที่ 5 ของจีน(ตรงกับวันที่ 21 พ.ค.2550 ของสากล) เวลา 酉(อิ๊ว) อยู่ในช่วงเวลา 17.00-18.59 น. เป็นวันเริ่มของสาร์ทเสียวมั๊ว เป็นสาร์ทเล็ก แถวล่าง 廿一巳芒種 วันที่ 21 ของจีน(ตรงกับวันที่6 มิ.ย. 2550 ของสากล) เวลา 巳(จื้อ) อยู่ในช่วงเวลา 09.00-10.59 น. เป็นวันเริ่มของสาร์ทมั่งเจ๊ง เป็นสาร์ทใหญ่

ตำแหน่งที่ 6 คือโป๊ยหยี่สี่เถียว (八字四柱) ของวันๆนั้นประกอบด้วย 4 หลัก ตามรูปที่1แถวบนอ่านจากขวาไปซ้ายดังนี้ หลักปี หลักเดือน หลักดิถี(วัน) และหลักยาม(เวลา) มีประโยชน์คือปัจจุบันนี้คนนิยมเมื่อมีเด็กเกิดใหม่ เขาจะฉีกใบปฎิทินนี้เก็บไว้ ซึ่งสามารถรู้ได้ว่าเด็กคนนี้มีโป้ยหยี่สี่เถียวอะไรบ้าง ซึ่งในปฎิทินเขาจะกำหนดราศีบนราศีล่างของทุกหลักให้แล้ว ยกเว้นหลักยาม เรามาเรียนรู้ทีละหลักโดยไม่พูดถึงรายละเอียดมากเกินไป ให้ภาพแบบกว้างๆพอเป็นแนวพื้นฐาน ในการที่จะศึกษาให้ลึกซึ้งต่อไป

ก่อนอื่นเรามารู้จักราศีบนและราศีล่างกันก่อน ซึ่งราศีบนจะประกอบด้วยตัวภาษาจีน 10 ตัว และราศีล่างก็ประกอบด้วยปีนักษัตริย์ทั้ง 12 ตัว ตามรูปที่ 3 ด้านล่างนี้

รูปที่ 3
หลักปี จะประกอบด้วยราศีบนและราศีล่างที่มาประกอบกันที่เราเรียกกันว่า หลักจับกะจื้อ ตามรูปที่ 4 ด้านล่างนี้ครับ
ในรูปแถวบนจะมีกำกับธาตุของราศีแต่ละตัวให้ด้วย แถวล่างคือธาตุนับอิม ต้องอ่านจากขวาไปซ้าย

ตามรูปที่ 1 หลักปีคือ 丁亥 ธาตุนับอิมคือ ธาตุดินบนบ้าน รายละเอียดถ้าสนใจธาตุนับอิมไปหาอ่านได้ที่ ทงซูน่ำเอี๊ยงหน้าประมาณกลางๆ หัวข้อเทียบตำราจีน วัน เดือน ปี และธาตุต่างๆ

รูปที่ 4

หลักเดือน จะประกอบด้วยราศีบนและราศีล่างเหมือนกัน แต่ราศีบนเราไม่ต้องสนใจ ถ้าเราอยากรู้ว่าราศีล่างคือเดือนอะไรก็นำมาเทียบกับตารางด้านล่างนี้
ทางเดือนจีนจะนับเดือนกุมภาพันธ์ เป็นเดือนแรก
ราศีล่าง เดือน
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
ตามรูปที่ 1 หลักเดือนคือ 壬寅 เดือนกุมภาพันธ์

หลักดิถี(วัน) จะประกอบด้วยราศีบนและราศีล่างเหมือนกัน จุดสนใจคือให้ดูราศีบนของหลักนี้ ถ้าเราอยากรู้ว่าเราคือธาตุอะไรในการทำนายพื้นฐานดวง ให้ดูที่ราศีบนหลักนี้
ตามรูปที่ 1 หลักดิถีคือ 癸未 ราศีบนคือธาตุน้ำ คนที่เกิดวันนี้จะเป็นคนธาตุน้ำ

หลักยาม(เวลา) จะประกอบด้วยราศีบนและราศีล่างเหมือนกัน จุดสนใจคือถ้าเราอยากรู้ว่าในวันนี้เวลาไหนเป็นเวลาที่ดีก็สามารถหาจากแถวล่างของรูปที่ 1 ได้


ความหมายของอักษรจีนในแถวล่างในการหาเวลาที่ดี ดังนี้
คำว่า เวลาที่ดีที่สุด
คำว่า เวลาที่ปานกลาง(เหมาะสม)
คำว่า เวลาไม่ดี (ห้ามใช้)

ความหมายราศีล่างเทียบได้กับเวลา ดังต่อไปนี้
ราศีล่าง เวลา
子 23.00-24.59 น.
丑 01.00-02.59 น.
寅 03.00-04.59 น.
卯 05.00-06.59 น.
辰 07.00-08.59 น.
巳 09.00-10.59 น.
午 11.00-12.59 น.
未 13.00-14.59 น.
申 15.00-16.59 น.
酉 17.00-18.59 น.
戍 19.00-20.59 น.
亥 21.00-22.59 น.

ตำแหน่งที่ 7 และ 8 คือราศีบนกับราศีล่างของหลักวัน (ตัวที่ 1และ2) ส่วนตัวที่3 ที่ถัดลงมาคือธาตุนับอิม ซึ่งทั้ง 2 ตำแหน่งนี้ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว

ตำแหน่งที่ 9 ตัวบนคือหมวดฤกษ์ 28 ฤกษ์ ตัวล่างคือหมวดฤกษ์เดือน ซึ่งการหาฤกษ์ยามทางโหราศาสตร์ของจีนมีหลายวิธีการ การดูฤกษ์ 28 ฤกษ์ กับฤกษ์เดือน เป็นวิธีหนึ่งซึ่งสามารถดูฤกษ์ยามได้ด้วย

หมวดฤกษ์ 28 ฤกษ์ จะไม่กล่าวถึงที่มาที่ไป แต่จะพูดถึงดาวฤกษ์ที่นำไปใช้งานได้ประเภทไหนบ้าง คำอ่านไทยเป็นภาษาแต้จิ๋ว ดังนี้

ฤกษ์ที่ 1 กัก (角) เป็นฤกษ์มงคล เหมาะสำหรับเดินทางไกล แต่งงาน ซื้อเสื้อผ้าใหม่ ขุดดิน ย้ายบ้าน แต่ห้ามไปงานศพ
ฤกษ์ที่ 2 ขั่ง (亢) เป็นฤกษ์อัปมงคล ห้ามประกอบพิธีต่างๆ
ฤกษ์ที่ 3 สี่ (氐) เป็นฤกษ์อัปมงคล ห้ามประกอบพิธีต่างๆ
ฤกษ์ที่ 4 ปั๊ง (房) เป็นฤกษ์มงคล เหมาะสำหรับเซ่นไหว้ แต่งงาน ซ่อมบ้าน ขุดดิน ย้ายบ้าน
ฤกษ์ที่ 5 ซิม (心) เป็นฤกษ์อัปมงคลมากที่สุด ห้ามประกอบพิธีทุกอย่าง
ฤกษ์ที่ 6 บ้วย (尾) เป็นฤกษ์มงคล เหมาะสำหรับทำการก่อสร้าง แต่งงาน ซื้อเสื้อผ้าใหม่
ฤกษ์ที่ 7 กี (箕) เป็นฤกษ์มงคล เหมาะสำหรับทำการก่อสร้าง เก็บบัญชี ห้ามไปงานศพและแต่งงาน
ฤกษ์ที่ 8 เต้า (斗) เป็นฤกษ์มงคล เหมาะสำหรับทำการก่อสร้าง ซื้อเสื้อผ้าใหม่
ฤกษ์ที่ 9 งู้ (牛) เป็นฤกษ์อัปมงคล ห้ามประกอบพิธีต่างๆ
ฤกษ์ที่ 10 นึ่ง (女) เป็นฤกษ์อัปมงคล ห้ามประกอบพิธีต่างๆ
ฤกษ์ที่ 11 ฮือ (虛) เป็นฤกษ์อัปมงคล ห้ามประกอบพิธีต่างๆ
ฤกษ์ที่ 12 งุ้ย (危) เป็นฤกษ์อัปมงคล ห้ามประกอบพิธีต่างๆ
ฤกษ์ที่ 13 สิก (室) เป็นฤกษ์มงคล เหมาะสำหรับทำการก่อสร้าง ย้ายบ้าน แต่งงาน แต่ห้ามไปงานศพ
ฤกษ์ที่ 14 เปียะ (壁) เป็นฤกษ์มงคล เหมาะสำหรับทำการก่อสร้าง แต่งงาน
ฤกษ์ที่ 15 กุย (奎) เป็นฤกษ์อัปมงคล ห้ามประกอบพิธีต่างๆ
ฤกษ์ที่ 16 ลู้ (婁) เป็นฤกษ์มงคล เหมาะสำหรับแต่งงาน ซ่อมบ้าน
ฤกษ์ที่ 17 อุ่ย (胃) เป็นฤกษ์มงคล เหมาะสำหรับทำการก่อสร้าง
ฤกษ์ที่ 18 งัง (昴) เป็นฤกษ์อัปมงคล ห้ามประกอบพิธีต่างๆ
ฤกษ์ที่ 19 ปิ๊ก (畢) เป็นฤกษ์มงคล เหมาะสำหรับทำการก่อสร้าง และไปงานศพ
ฤกษ์ที่ 20 ฉุ่ย (觜) เป็นฤกษ์อัปมงคล ห้ามประกอบพิธีต่างๆ
ฤกษ์ที่ 21 ซำ (參) เป็นฤกษ์มงคล เหมาะสำหรับแต่งงาน เดินทางไกล ขอพร ขอบุตร แต่ห้ามไปงานศพ
ฤกษ์ที่ 22 แจ้ (井) เป็นฤกษ์มงคล เหมาะสำหรับทำการก่อสร้าง แต่ห้ามทำพิธีฝังศพ
ฤกษ์ที่ 23 กุ้ย (鬼) เป็นฤกษ์อัปมงคล ห้ามประกอบพิธีต่างๆ
ฤกษ์ที่ 24 หลิว (柳) เป็นฤกษ์อัปมงคล ห้ามประกอบพิธีต่างๆ
ฤกษ์ที่ 25 แซ (星) เป็นฤกษ์มงคลเฉพาะพิธีสร้างบ้านเท่านั้น พิธีอื่นๆห้ามทำ
ฤกษ์ที่ 26 เตีย (張) เป็นฤกษ์มงคล เหมาะสำหรับทำการก่อสร้าง แต่งงาน เซ่นไหว้
ฤกษ์ที่ 27 เอ็ก (翌) เป็นฤกษ์อัปมงคล ห้ามประกอบพิธีต่างๆ
ฤกษ์ที่ 28 เจี้ยง (趁) เป็นฤกษ์มงคล เหมาะสำหรับก่อสร้าง แต่งงาน ซื้อเสื้อผ้าใหม่ งานฝังศพ

หมวดฤกษ์เดือน จะประกอบไปด้วยฤกษ์ คำอ่านเป็นภาษาแต่จิ๋ว ดังต่อไปนี้

ฤกษ์ที่ 1 เกี๋ยง (建) เริ่มต้น เหมาะสำหรับทำการก่อสร้าง แต่งงาน เดินทางไกล แต่ห้ามนั่งเรือและใกล้กับน้ำ
ฤกษ์ที่ 2 ตื๊อ (除) การขจัดทิ้ง ชำระสะสาง ห้ามเดินทางไกล ห้ามแต่งงาน และก่อสร้าง
ฤกษ์ที่ 3 มั้ว (滿) ล้นหรือพูน ทำเป็นฤกษ์มงคลได้ทุกอย่าง แต่ห้ามไปงานศพ
ฤกษ์ที่ 4 เพ่ง (平) เรียบๆธรรมดา เป็นวันไม่ดี ไม่ร้าย เหมาะกับการตกแต่งบ้าน ขอพร ขอโชค
ฤกษ์ที่ 5 เตี่ย (定) มัดจำ เหมาะสำหรับการวางแผน แต่ห้ามเป็นคดีความ และเดินทางไกล
ฤกษ์ที่ 6 จิบ (執) รวบรวม ขมวด เหมาะกับการขอพร ไหว้พระ แต่งงาน แต่ห้ามเดินทางไกล
ฤกษ์ที่ 7 พั่ว (破) แตกหัก ทำการใดๆไม่ได้ทั้งสิ้น
ฤกษ์ที่ 8 งุ้ย (危) อันตราย ทำการใดๆไม่ได้ทั้งสิ้น
ฤกษ์ที่ 9 เซ้ง (成) สำเร็จ ทำเป็นฤกษ์มงคลได้ทุกอย่าง ราบรื่น
ฤกษ์ที่ 10 ซิว (收) เหมาะสำหรับเก็บ เหมาะกับการแต่งงาน ย้ายบ้าน แต่ห้ามเดินทางไกล
ฤกษ์ที่ 11 ไค (開) เปิด เหมาะสำหรับแต่งงาน ก่อสร้าง เปิดกิจการ แต่ห้ามเดินทางไกล
ฤกษ์ที่ 12 ปี่ (閉) ปิด เหมาะกับการฝังศพ แต่การกระทำอย่างอื่นไม่ได้ทั้งสิ้น

มีข้อสังเกตุ ปรกติในปฎิทินถ้าเป็นฤกษ์ที่ดีเขาจะเขียนเป็นตัวสีแดง ถ้าไม่ดีจะเขียนตัวสีดำ

ขอย้ำอีกครั้งที่เขียนเป็นเพียงแนวทางพื้นฐานไม่สามารถนำไปใช้ได้ เพราะการดูฤกษ์ยามต้องมีส่วนประกอบในการวางฤกษ์อีกหลายอย่างครับ
ถ้าสนใจสามารถหาอ่านเพิ่มเติมดังนี้ หนังสือปริศนาดวงจีน ของ อาจารย์ชัยเมษฐ์ เชี่ยวเวช

ตำแหน่งที่ 10 แสดงรูปปีนักษัติย์ของวันนั้นๆ ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับตำแหน่งที่7 คืออันเดียวกัน การประกอบพิธีกรรมต่างๆผู้ที่นำพิธีเขาจะดูตำแหน่งนี้ด้วยประกอบว่า ผู้นำพิธีชง(ปะทะ) กับวันที่ทำพิธีหรือไม่ ปรกติเขาจะเลี่ยงถ้าเกิดเจ้าพิธีถูกชงวันนั้น แต่ก็ต้องคำนึงถึงหลักปี ซึ่งต้องนำมาพิจารณาประกอบด้วย ตามรูปที่ 1 ราศีล่างของตำแหน่งที่ 7คือ 未จะเป็นปีนักษัติย์ แพะ ดังนี้
ี้
ราศีล่าง ปีนักษัติย์
หนู ชง
วัว ชง
เสือ ชง
กระต่าย ชง
มังกร ชง
งู ชง
ม้า
แพะ
ลิง
ไก่
สุนัข
หมู

ตำแหน่งที่ 11 คือดาวมงคลของวันนั้นๆ ซินแสบางท่านจะมีการนำดาวมงคลมาพิจารณาเป็นส่วนประกอบร่วมในการออกฤกษ์ด้วย ถ้าเราดูในทงซูน่ำเอี๊ยงดาวมงคลจะมีอยู่เป็นจำนวนมาก แต่จะยกดาวมงคลส่วนหนึ่งที่ซินแสนิยมนำมาใช้ คำอ่านไทยเป็นภาษาแต้จิ๋ว ดังนี้
天德 (เทียงเต็ก) เหมาะสำหรับงานทุกประเภท
月德 (ง่วยเต็ก) เหมาะสำหรับเริ่มงานทุกอย่าง ห้ามล่าสัตว์ จับปลา
六合 หรือ 三合 (ลักฮะ หรือ ซาฮะ) เหมาะสำหรับเริ่มงานทุกประเภท
天馬 หรือ 驛 馬 (เทียงแบ้ หรือ เอี๊ยะแบ้) เหมาะสำหรับเดินทางไกล และเคลื่อนย้าย
進神 (จิ้งซิ้ง) วันก้าวหน้า เหมาะสำหรับเริ่มงานทุกอย่าง
天赦 (เทียงเสี่ย) วันฟ้าอภัย เหมาะสำหรับอภัยโทษ เซ่นไหว้ แก้บน

ตำแหน่งที่ 12 สังเกตุอักษรตัวบนสุดคือ 宜 (งี๋) เรื่องทำการมงคล ตำแหน่งนี้เขาจะแนะนำให้ว่าวันนี้จะสามารถทำการมงคลอะไรได้บ้าง
ตามรูปที่ 1 วันที่ที่เป็นตัวอย่างนี้เป็นวันตรุษจีนพอดี ตำแหน่งนี้จึงมีการกล่าวถึง เทพโชคลาภ เทพยินดี เทพอุปถัมภ์ จะมาในทางทิศใด ตลอดจนจะบอกถึงเวลาที่ดีในการรับเทพทั้งหลายด้วย
ส่วนรูปที่ 2 เป็นวันธรรมดาจะมี เรื่องทำการมงคล(งี๋) กำกับอยู่ ซึ่งงานมงคลที่ทำได้วันนี้คือ ควรเซ่นไหว้ (祭祀) อาบน้ำ (沐浴)

ตำแหน่งที่ 14 สังเกตุอักษรตัวบนสุดคืออักษร 忌 (กี๋) เรื่องไม่ควรทำ กิจนั้นๆ ตำแหน่งนี้เขาจะแนะนำให้ว่าวันนี้ไม่สามารถทำกิจอันใดบ้าง
ตามรูปที่ 2 สิ่งที่ไม่ควรทำของวันนี้คือ 穿井(ขุดบ่อน้ำ) 除服(ปลดเสื้อผ้าไว้ทุกข์) ส่วนข้อความด้านล่างสมัยโบราณมีความเชื่อว่าแต่ละวันองศ์พระจะสถิตอยู่ณ ตำแหน่งของแต่ละวันไม่เหมือนกัน ซึ่งของวันนี้จะอยู่ที่ ประตูใหญ่(大門)ความหมาย วันนี้ที่ประตูใหญ่ ห้ามกระทบ ขุด เจาะ ทุบ

ตำแหน่งที่ 11 12 14 สามารถหาหนังสืออ่านเพิ่มเติมดังนี้
ปริศนาดวงจีน ของอาจารย์ชัยเมษฐ์ เชี่ยวเวช

ตำแหน่งที่ 13 คือทิศทางที่เทพเจ้าโชคลาภ (財神) กับเทพเจ้ายินดี (喜神) จะมาสถิตณ ทิศนั้นของแต่ละวันนั้นๆ เทพเจ้าโชคลาภ ปรกติแล้วสามารถไหว้ได้ทุกวัน เพียงแต่ว่าให้ตั้งโต๊ะหันไปทางทิศที่ท่านมาให้ถูกทิศทาง ส่วนเทพเจ้ายินดี ซินแสบางท่านนำไปใช้ในพิธีแต่งงาน ช่วงที่ออกรถไปรับตัวเจ้าสาวเข้ามาที่บ้านเจ้าบ่าว โดยให้หันหัวรถออกจากทิศที่เทพเจ้ายินดีสถิตอยู่ ซึ่งเป็นทิศที่เป็นมงคล
ตามรูปที่ 2 เทพเจ้าโชคลาภ จะมาทางทิศเหนือ เทพเจ้ายินดี จะมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ตำแหน่งที่ 15 ทั้งรูปที่ 1และ2 จะกล่าวถึง ปีจรปีนี้คือ เต็ง ไฮ้ (丁亥) หมูไฟ เหมาะสำหรับ(ทิศที่มีกำลัง) ทิศใต้และทิศเหนือ ไม่เหมาะกับทิศ(ทิศที่ไม่มีกำลัง) ทิศตะวันตก

14 พฤษภาคม 2561

ผู้ชม 675 ครั้ง

ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม
Engine by shopup.com