ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม

บริการของเรา 

รับดูดวง จัดฮวงจุ้ย 
ฤกษ์ยามมงคลต่างๆ
และพิธ๊กรรมต่างๆ
ติดต่อโทร 0954959455

Social Media

สถิติการเข้าชม

079232

ตารางงาน

กิ้มซิ้น金身..เหลงอ๋อง 龍王..

หมวดหมู่: บทความทั่วไป

กิ้มซิ้น金身..เหลงอ๋อง 龍王..

..ประวัติโดยย่อ..

เหลงอ๋อง
เหลงอ๋อง 龍王เป็นพญามังกรระดับอ๋อง หรือ หวาง ทั้งสี่องค์ เรียกว่า ไห่หลงหวาง หรือ ห้ายเหลงอ๋อง 四海龍王องค์ชายพญามังกร 4 องค์ เป็นพี่น้อง สกุลแซ่เอ๋า พี่คนโต คือ เอ๋าก้วง คนรอง คือ เอ๋าซิน คนที่สาม คือ เอ๋าฉิ๋ คนสุดท้อง คือ เอ๋าซุ่น ได้รับบัญชาจากสวรรค์ให้ไปปกปักรักษาและประจำอยู่มหาสมุทร หรือ ทะเลทั้งสี่ทิศ ตามความเชื่อของชาวจีน คือ

- ทะเลทิศตะวันออก หรือ ทะเลตงไห่
- ทะเลจีนทิศใต้ หรือ ทะเลหนานไห่
- ทะเลตะวันตก หรือ ทะเลสาบซีไห่
- ทะเลเหนือ หรือ ทะเลสาบไบคาล

พญามังกรทั้งสี่องค์ทะเล หรือมหาสมุทรทั้งสี่แห่ง ดังนี้

ทะเลตงไห่ หรือทะเลจีนตะวันออก พญามังกรประจำ คือ ตงไห่ก่วงเต๋อหวาง 東海廣德王หรือ คางหนิงเต๋อหวาง 滄甯德王หรือ พญามังกรสีน้ำเงิน หรือ คางหลง หรือ พญามังกรสีน้ำเงิน/เขียว หรือ นามเดิม คือ เอ๋าก้วง敖光 ที่เกิดเรื่องรบกับหลี่โลเชีย

ทะเลหนานไห่ หรือทะเลจีนใต้ พญามังกรประจำคือ หนานไห่หลงหวาง 南海龍王 หรือ พญามังกรแดง 即赤龍 หรือ นามเดิมว่า เอ๋าซิน 敖鈙

ทะเลเป่ยไห่ หรือทะเลเหนือ มีพญามังกรประจำคือ เป่ยไห่ก่วงซื่อหวาง 北海廣泽王 หรือ เป่ยไห่หลงหวาง 北海龍王หรือ ฉิ๋เฮยหลง 即黑王หรือ พญามังกรดำ หรือ นามเดิมว่า เอ๋าฉิ๋ 敖吉

ทะเลซีไห่ หรือทะเลตะวันตก พญามังกรประจำคือ ซีไห่ก่วงซุ่นหวาง 西海廣順王หรือ ซีไห่หลงหวาง 西海龍王หรือ ฉิ๋ไป์หลง 即白王หรือ พญามังกรขาว หรือ นามเดิมว่า เอ๋าซุ่น 敖顺

ไห่หลงหวางทั้งสี่องค์ มีฐานันดรศักดิ์เป็นชั้น หวาง 王 หรือ อ๋อง หรือ องค์ชายมาตั้งแต่ พ.ศ. 1295 แต่ภาพทั้งสี่องค์ในปัจจุบัน ได้ทรงสวมมงกุฎเป็นระดับ ฮ่องเต้ 皇帝หรือ ตี๋ หรือ ต้าตี้ หรือ ไต่เต่ 大帝 จึงน่าจะเรียกขานพระนามเพิ่มเป็น ดังนี้

- ตงไห่กวงเต๋อต้าตี้ 東海廣德大帝 วันสำคัญ คือ วันที่ 26 ค่ำ เดือน 6
- หนานไห่ก่วงลี่ต้าตี้ 南海廣刊大帝 วันสำคัญ คือ วันที่ 12 ค่ำ เดือน 7
- ซิไห่ก่วงซุ่นต้าตี้ 西海廣順大帝 วันสำคัญ คือ วันที่ 9 ค่ำ เดือน 5
- เป่ยไห่ก่วงซื่อต้าตี้ 北海廣泽大帝 วันสำคัญ คือ วันที่ 29 ค่ำ เดือน 3

พญามังกรแห่งทะเลจีนใต้ หรือ หนานไห่หลงหวาง เป็นพญามังกรที่สำคัญที่สุดในสี่องค์ก็ว่าได้ ถึงแม้นมีการสร้างศาลเจ้าบูชาเซ่นสรวงทั้งสี่องค์ และ สี่ทิศก็ตาม ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า พระองค์ทรงเป็นผู้ปกปักรักษาดูแลเหล่าชาวจีนเป็นจำนวนมากที่อาศัยทำมาหากินอยู่ตลอดแนวชายฝั่งทะเลจีนใต้ ซึ่งรวมทั้ง ชาวจีนตามเกาะต่างๆ ในทะเลจีนใต้ ทั้งในประเทศจีนและชาวจีนโพ้นทะเล ดังนั้น ชาวจีน และ ฮ่องเต้ ตลอดจนพวกขุนนางชั้นสูงทั้งในเมืองหลวง และ มณฑลชายทะเลจึงเอาใจใส่ สร้างศาลเจ้า เพื่อบวงสรวงบูชาองค์หนานไห่หลงหวางเป็นพิเศษ

ด้วยเหตุนี้ พระนามของพระองค์จึงได้รับพระราชทานแต่งตั้ง และ เรียกขานกันแตกต่างกันไป คือ

หนานไห่หลงหวาง 南海龍王
จิ๋ซิ๋หลง หรือมังกรแดง 即赤龍
หนานไห่ก่วงลี่หวาง 南海廣刊王
เปี๊ยะหมิงจ้าวหมิง 别名昭明
หนานฟ่างเสิน 南方神
หนานไห่เสิน 南海神
หนานไห่เสินซื่อ 南海神祠

ความเป็นมาของการบูชาบวงสรวงพญามังกรหนานไห่หลงหวาง

ด้วยเหตุที่จีนภาคใต้ มีชายฝั่งทะเลยาวเหยียดไปจรดทะเลจีนตะวันออก หรือ ทะเลต่งไห่ ดังนั้น ด้วยสภาพทางภูมิประเทศและภูมิอากาศ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ได้แก่ น้ำท่วม ฝนแล้ง ลมพายุที่พัดจากทะเลเข้าหาฝั่ง ชาวจีนที่อาศัยอยู่ตามที่ราบลุ่มเชิงเขา มีการเพาะปลูกข้าว ทำสวนผัก ผลไม้ เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ส่วนชายทะเล มีการทำการประมง มีท่าเรือสำหรับค้าขายกับต่างประเทศเป็นต้น

พญามังกร จึงเป็นเทพเจ้าที่สำคัญที่เกี่ยวกับท้องฟ้า ที่ทำให้มนุษย์และสัตว์ สิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายมีชีวิตชีวา ด้วยพญามังกรมีส่วนเกี่ยวเนื่องด้วยฤดูกาลต่างๆ มีหยาดน้ำฝน เมฆ หมอก ความอบอุ่นจากแสงแดด ลมที่พัดจากทะเล ไอดินจากผืนดิน ดังนั้น พญามังกร จึงเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดจากธรรมชาติเหล่านั้น ตามลัทธิเจ๋า จึงได้สร้างศาลเจ้าพญามังกรและกำหนดการเซ่นไหว้ เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณธัญญาหาร การประมง ความปลอดภัยจากธรรมชาติ เช่น ลมพายุ น้ำท่วม เป็นต้น

ซึ่งนอกเหนือจากชาวบ้าน ที่เคารพนับถือกันแล้ว ทางราชการ ยังมีส่วนเกี่ยวข้องในมืองระดับท้องถิ่น การค้าขายระหว่างประเทศ ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ เมืองหลวง จึงจำต้องเข้ามาเกี่ยวข้อง ด้วยการสร้างศาลเข้า และ การบูชาเซ่นไหว้หนานไห่หลงหวางเป็นพิเศษ ดังเหตุการณ์สังเขป ดังนี้

ในสมัยราชวงศ์สุย ฮ่องเต้สุยเหวินตี้ ทรงครองราชย์ ระหว่าง ค.ศ. 581 – 604 ในปีรัชกาลไคหวง ปีที่ 14 ทรงรับสั่งให้สร้างศาลเข้าที่กว่างโจว เพื่อประดิษฐานรูปเทพเจ้าหนานไห่หลงหวาง พร้อมทั้งให้ขุนนางท้องถิ่น สร้างศาลเจ้าพญามังกรทะเลหลายตำบล ตลอดชายฝั่งทะเลจีนใต้ พร้อมทั้งให้มีการเซ่นไหว้เป็นประจำ

ถึงสมัยราชวงศ์ถัง ฮ่องเต้ถังเสวียนจง (หลี่หลงจี๋) ทรงครองราชย์ ระหว่าง ค.ศ. 712 – 756 ในปีรัชกาลเทียนเป่า ปีที่ 10 ค.ศ. 752 ได้พรพราชทานฐานันดรศักดิ์ พญามังกรทะเลทั้งสี่ทิศให้สูงจึ้น เป็นระดับหวาง หรืออ๋องทั้งสี่องค์ ดังนั้น พญามังกรทะเลใต้ จึงเป็นอิวเชิ้งหนานไห่ก่วงลี่หวาง 又稱南海廣刊王

ถึงสมัยราชวงศ์ซ่ง ฮ่องเต้ซ่งไท่จู่ (จ้าวควงอิ้น) ทรงครองราชย์ ระหว่าง ค.ศ. 960 – 976 ในปีรัชกาลไคเป่า ระหว่าง ค.ศ. 968 – 976 ได้มีการค้าขายทางทะเล พระองค์จึงได้โปรดฯ ให้ซ่อมแซมศาลเจ้าหนานไห่หลงหวางที่ชำรุดทรุดโทรมให้ดูใหม่ พอถึงสมัยฮ่องเต้ซ่งเหยินจง (จ้าวเจิน) ทรงครองราชย์ ระหว่าง ค.ศ. 1022 -1063 ในปีรัชกาลคางติ้ง ระหว่าง ค.ศ. 1040 – 1041 ทรงยกฐานันดรศักดิ์ให้สูงขึ้น

สมัยราชวงศ์ซ่งใต้ ฮ่องเต้ซ่งเกาจง ทรงครองราชย์ระหว่าง ค.ศ. 1127 – 1162 ได้พระราชทานให้มีคำว่า เซียน ประกอบนามเดิม

สมัยราชวงศ์ชิง ฮ่องเต้คังซี ทรงครองราชย์ ระหว่าง ค.ศ. 1661 – 1722 โปรดฯ ให้ขุนนางผู้ใหญ่ระดับรัฐมนตรีว่าการทั้ง 11 กระทรวง ให้เซ่นไหว้บวงสรวงเทพเจ้าหนานไห่หลงหวาง ถึงสมัยฮ่องเต้หย่งเจิ้ง ได้พระราชทานนามให้สูงขึ้นเป็น หนานไห่เจี้ยวหมิงเจ้า南海神救助的ซึ่งเป็นนามพระราชทานครั้งสุดท้ายของเทพหนานไห่หลงหวาง

Cr: เทพเจ้าจีน

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ
ในภาพอาจจะมี สถานที่ในร่ม
ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ
ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ
 
 

09 พฤษภาคม 2561

ผู้ชม 441 ครั้ง

ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม
Engine by shopup.com